Close
熱門文章
熱門文章
【光影遨遊】創意爆燈的爸爸攝影師:John Wilhelm

視聽生活

視聽生活

【光影遨遊】創意爆燈的爸爸攝影師:John Wilhelm

【光影遨遊】創意爆燈的爸爸攝影師:John Wilhelm

呢一代的父母,難免會同仔女拍攝好多好多相片,不過大家有冇諗過,記錄仔女成長的相片,除了「紀實」之外,都可以好有創意?John Wilhelm 呢位來自瑞士的攝影師就同佢三個女兒、一家五口的家庭照變成充滿創意的攝影作品。

現年 46 歲的 John Wilhelm 是瑞士一間大學的 IT 技術總監,本身並不是攝影師,不過就極之熱衷於拍照,加上十分擅長數碼後製,將自己、女友 Judith 同 3 個女兒(現年 7 歲的 Lou、5歲的 Mila 同 2 歲的 Yuna)拍攝的相片變成了精彩的數碼創作。由於作品充滿創意、合成同後製的技術一流,加上幾個小女孩表情十足的演繹,令 John 的作品大受歡迎。

呢一代的父母,難免會同仔女拍攝好多好多相片,不過大家有冇諗過,記錄仔女成長的相片,除了「紀實」之外,都可以好有創意?John Wilhelm 呢位來自瑞士的攝影師就同佢三個女兒、一家五口的家庭照變成充滿創意的攝影作品。

呢一代的父母,難免會同仔女拍攝好多好多相片,不過大家有冇諗過,記錄仔女成長的相片,除了「紀實」之外,都可以好有創意?John Wilhelm 呢位來自瑞士的攝影師就同佢三個女兒、一家五口的家庭照變成充滿創意的攝影作品。

呢一代的父母,難免會同仔女拍攝好多好多相片,不過大家有冇諗過,記錄仔女成長的相片,除了「紀實」之外,都可以好有創意?John Wilhelm 呢位來自瑞士的攝影師就同佢三個女兒、一家五口的家庭照變成充滿創意的攝影作品。

呢一代的父母,難免會同仔女拍攝好多好多相片,不過大家有冇諗過,記錄仔女成長的相片,除了「紀實」之外,都可以好有創意?John Wilhelm 呢位來自瑞士的攝影師就同佢三個女兒、一家五口的家庭照變成充滿創意的攝影作品。

呢一代的父母,難免會同仔女拍攝好多好多相片,不過大家有冇諗過,記錄仔女成長的相片,除了「紀實」之外,都可以好有創意?John Wilhelm 呢位來自瑞士的攝影師就同佢三個女兒、一家五口的家庭照變成充滿創意的攝影作品。

對於自己的創意,John 就歸結於自己小時候就開始睇好多電視,而且熱愛各種電玩遊戲,先至培養出咁豐富的想像力。雖然作品本身就好有趣,但係大家都知同小朋友影相有幾「容易」,John 就話:「响拍攝的時候可能要同小朋友一齊保持正面、開心嘅情緒,亦都等佢哋知道爸爸好認真地拍攝,影出來的相片對爸爸同佢哋都好重要,咁佢哋就會比較容易合作。另外,即使佢哋唔合作,其實都會有一些有趣的畫面出現,依然好甜蜜同值得回味。」

呢一代的父母,難免會同仔女拍攝好多好多相片,不過大家有冇諗過,記錄仔女成長的相片,除了「紀實」之外,都可以好有創意?John Wilhelm 呢位來自瑞士的攝影師就同佢三個女兒、一家五口的家庭照變成充滿創意的攝影作品。

呢一代的父母,難免會同仔女拍攝好多好多相片,不過大家有冇諗過,記錄仔女成長的相片,除了「紀實」之外,都可以好有創意?John Wilhelm 呢位來自瑞士的攝影師就同佢三個女兒、一家五口的家庭照變成充滿創意的攝影作品。

呢一代的父母,難免會同仔女拍攝好多好多相片,不過大家有冇諗過,記錄仔女成長的相片,除了「紀實」之外,都可以好有創意?John Wilhelm 呢位來自瑞士的攝影師就同佢三個女兒、一家五口的家庭照變成充滿創意的攝影作品。

呢一代的父母,難免會同仔女拍攝好多好多相片,不過大家有冇諗過,記錄仔女成長的相片,除了「紀實」之外,都可以好有創意?John Wilhelm 呢位來自瑞士的攝影師就同佢三個女兒、一家五口的家庭照變成充滿創意的攝影作品。

呢一代的父母,難免會同仔女拍攝好多好多相片,不過大家有冇諗過,記錄仔女成長的相片,除了「紀實」之外,都可以好有創意?John Wilhelm 呢位來自瑞士的攝影師就同佢三個女兒、一家五口的家庭照變成充滿創意的攝影作品。

呢一代的父母,難免會同仔女拍攝好多好多相片,不過大家有冇諗過,記錄仔女成長的相片,除了「紀實」之外,都可以好有創意?John Wilhelm 呢位來自瑞士的攝影師就同佢三個女兒、一家五口的家庭照變成充滿創意的攝影作品。
John Wilhelm 合成相片的「原相」同最後成品。

呢一代的父母,難免會同仔女拍攝好多好多相片,不過大家有冇諗過,記錄仔女成長的相片,除了「紀實」之外,都可以好有創意?John Wilhelm 呢位來自瑞士的攝影師就同佢三個女兒、一家五口的家庭照變成充滿創意的攝影作品。
睇過原相之後都真係要為 John 的後製同合成技術寫個服字。

呢一代的父母,難免會同仔女拍攝好多好多相片,不過大家有冇諗過,記錄仔女成長的相片,除了「紀實」之外,都可以好有創意?John Wilhelm 呢位來自瑞士的攝影師就同佢三個女兒、一家五口的家庭照變成充滿創意的攝影作品。
John Wilhelm 的「自拍照」,同樣好有創意。

更多 John 同佢女兒、屋企人的創意作品可以在他的 500px 網頁睇到。

Most Recent

最新文章