Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。

Close
編輯推薦
編輯推薦
【評測】Bose SoundSport Free:最靚聲真無線耳機?

流動影音

流動影音

【評測】Bose SoundSport Free:最靚聲真無線耳機?

【評測】Bose SoundSport Free:最靚聲真無線耳機?

Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。

設計與佩戴:體型較大但舒適穩固 劇烈運動都不怕鬆脫

大家無睇錯,今次試 SoundSport Free 的時間長達一個月,可算長時間使用報告,包括日常返放工、去健身室、落街跑步都戴住。SoundSport Free 的體型在真無線耳機當中都算比其他牌子偏大少少,主要是因為電量多了以及要容納新的天線設計加強接收,不過少了線材束縛之後,其實用落幾就手。StayHear+ 的設計、一放入耳仔再一扭,伸展翼會自然扣住耳殼,就算快跑、跳躍都無試過甩耳機的情況,最多都係鬆開少少,戴得好穩固,值得一讚。跟機會有大、中、小 3 個尺寸的耳塞提供,就算耳仔偏大、偏細都唔怕。

Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。
右耳機是主耳機,有音樂調節以及多功能鍵,用作接聽電話、跳歌等設定。

Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。
左耳機是副耳機,只有一個藍牙按鈕,用作配對藍牙連接裝置。

Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。
SoundSport Free 有 3 種配色選擇,阿熾就覺得今次測試的藍、黃配色最有運動 feel。

隔音能力:大約保留 2 成環境聲 幾適合街跑

SoundSport Free 的耳塞並不是全封閉式的入耳設計,稍稍扁身的入耳式耳塞令用家可以聽到大約 2 成的環境聲。雖然未能完全隔音,例如有時在較為嘈吵的路邊要稍為提高音量,不過對於運動耳機來說這個設計算是更為有利,始終出街跑步、健身室使用,可以聽到部分環境聲是更加安全一點。

Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。
跟機有 3 種大小耳塞,不是完全封閉的入耳式設計,會保留大約 2 成環境聲,設計幾適合街跑。

Bose Connect 手機 App 的設定

Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。
如果用家有多個連接的藍牙裝置的話,通過 Bose Connect App 可以方便設定耳機名稱,方便辨認。
Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。
通過手機 App 也可以方便地管理耳機連接了的裝置,除了知道現有的配對之外,仲可以刪除一些已經不使用的配對。
Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。
SoundSport Free 支援語音提示功能,可以提示電量、連接的裝置或者狀態等資料,有英文及普通話,提示的內容其實都簡單易明,就算只用英文都問題不大。
Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。
通過手機 App 也可以方便設定待機時間,等無聽歌的時候自動進入「休眠」,雖然 SoundSport Free 的電量都幾夠用,不過有這個設定就更好,反正按一個按鈕就可以喚醒。

使用時間與穩定性:一次充電可用 4 - 5 小時 連接大致穩定

視乎音量而定,SoundSport Free 的連續使用時間大約有 4 - 5 小時。阿熾有時朝早去健身室 1.5 小時、返工 1 小時、放工 1 小時,一日都唔使充一次電。而跟機的充電盒可以額外提供多兩次完整充電(約 10 小時使用時間),所以都唔使特登記住要每日一充,只要用完耳機放返入充電盒就可以。有時用來煲劇的話,大約兩日連盒充一次電;只係做運動、返放工聽歌的話,三、四日充一次電都無問題。

Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。
耳機連續聽歌大概可以用到 5 個小時,而充電盒就可以提供 2 次額外充電(10 小時),所以就算用足一整日都足夠。

Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。
充電盒以 microUSB 端子連接,可以獨立充電,也可以放入耳機、同時為耳機充電。

Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。
耳機放入充電盒就會自動吸實,不易脫落。中間有充電指示燈,顯示充電的狀態。

Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。
而充電盒本身的開蓋按鈕,按下去之後亦會顯示充電盒的剩餘電量,等用家知道剩低的充電次數。

SoundSport Free 較大的耳機設計,其中一個優點就是有較多空間,可以調校電路以帶來更佳音效,以及改動天線位置改善藍牙訊號接收。實際試用了一個月,連接方面幾穩定,只是間中左邊的「副耳機」會甩一甩聲,立即就會自動連接返,其他真無線耳機由於設計所限,普遍都有類似情況。另外,iPhone 的連接會較 Android 手機穩定。

額外功能:15 分鐘快充、防汗水、耳機追蹤

除了充電盒可以提供多兩次完整充電之外,SoundSport Free 仲支援快速充電功能,充電 15 分鐘就可以用 45 分鐘,有時無電臨急想用的話,充返三四個字都頂到跑步一個鐘。另外,耳機具備防汗水、雨水設計,防水等級達到 IPX4,阿熾算係超級大汗人士,暫時用落都無問題,至於係咪咁耐用,就真係要長用至知。

Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。
SoundSport Free 達到 IPX4 防水等級,耳機設有「去水槽」設計,等汗水、雨水可以排出,令耳機「抗水」能力更強。

相信大家都試過手機亂擺,响屋企都要打電話畀自己先搵得返,藍牙耳機其實都經常有這種情況發生。Bose 就為 SoundSport Free 提供了一個幾貼心的「尋找我的耳機」功能,當耳機同手機連接緊(大約 10 米距離內),但係又唔知擺在哪個角落的話,開啟這個功能之後耳機就會發出聲響,等大家可以憑聲音搵返耳機。耳機響聲比預期中大聲,不太嘈雜的家居環境基本上都可以聽到,而且仲可以獨立控制左、右耳機發聲,使用幾方便。

Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。
SoundSport Free(或者話 Bose Connect App)有「尋找我的耳機」功能,有時耳機不小心擺埋一邊找不到,都可以通過這個功能來搵返。
Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。
「尋找我的耳機」功能甚至可以顯示最近耳機使用的地點。
Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。
可以控制左、右耳機獨立發聲,避免了搵緊左耳機、右耳機有聲干擾這種情況,對真無線耳機特別實用。

Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。

音質測試:低頻強勁有彈性 分析力、音樂感都出色

阿熾對之前 SoundSport Wireless 的表現其實已經幾滿意,唯一係覺得低音硬少少,其餘都無乜投訴。今次「真無線版」的 SoundSport Free 音質竟然仲有得提升,改進了的音量優化均衡器(EQ)同 Bose 數碼訊號處理,令第一次聽 SoundSport Free 就已經覺得穿透力同立體感都更加好,人聲同樂器的細節亦都更加豐富,分析力都有一定的提升,雖然未至於相差得好誇張,不過由人聲結像到音樂的細緻度都做得相當出色,可以話係一個全面進化的版本。即使不是作為運動耳機來用,依然係一對相當靚聲的藍牙耳機。

Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。
Bose 耳機一向有唔少 fans,所以早前公佈 SoundSport Free 呢對自家首款真無線運動藍牙耳機的時候,身邊不少朋友都討論得幾熱烈。阿熾作為 SoundSport「有線」藍牙耳機的用家,都好有興趣試吓呢對「真無線」耳機,究竟只係刪去接線咁簡單?音質有無再提升?使用的穩定性、續航力又係點?今次就用了一個月時間詳細測試一下。

至於 Bose 一向的強項低音方面,SoundSport Free 的低頻更加有彈性,量感夠多但不會吵耳,得益於少少開放式的耳塞設計,低頻亦都不會焗住而變得好臃腫。用 SoundSport Free 聽住重節奏的音樂跑步或者做其他運動,要衝擊力有衝擊力、要柔韌爽快有柔韌爽快,算得上係阿熾試用過低音最正的藍牙耳機,難得係真無線設計都可以做到這樣的效果,值得一讚。

總結:不止運動聽歌 日常使用亦一流

阿熾今次試用 SoundSport Free 足足成個月,可以話係長時間使用報告,用來取代用開的「有線」藍牙耳機,唯一要習慣係有時唔聽歌要放返入衫袋或者充電盒。SoundSport Free 的音質可算是市面上最好聲的其中一個選擇,甚至單講低頻效果的話更加係最靚聲的選擇(沒有之一)。各種配套設計都照顧得幾周到,15 分鐘快充、IPX4 防汗水雨水、尋找耳機等功能都好實用。連接方面算是幾唔錯,iPhone 的連接比起 Android 更穩定。除了作為運動耳機之外,日常返工放工戴住聽音樂都好適合。

Specifications
SoundSport Free
充電時間:2 小時
使用時間:5 小時
體積:31.2 × 25 × 30 mm(耳機)、37.5 × 100 × 47.5 mm(便攜充電盒)
重量:15 g(每邊耳機)、80 g(便攜充電盒)
售價:$2,098
查詢:Bose(2123 9000)

請讚好 SPILL Facebook 專頁,如想緊貼最新資訊,可於「已讚好 / Liked」選單內點按「搶先看 / See First」。

Most Recent

最新文章